BK Ravinder Sadula
Omshanti Radio
Brahma Kumaris Sound Dept.
Shantivan Complex, Taleti,
Dist. Sirohi, Abu Road,
Rajasthan – 307510

E-mail:omshanti.omshantiaudio.sv@bkivv.org

+91-9414154376.